Privacy – Steef Trouwt

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Steef Trouwt.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Steef Trouwt
Adres: Westweg 19, 4494NC Geersdijk.
Telefoonnummer: 06-41772442
KvK: 67191908
Website: www.steeftrouwt.nl

De website van Steef Trouwt (www.steeftrouwt.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Steef Trouwt is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Steef Trouwt zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

Steef Trouwt verzamelt persoonsgegevens via www.steeftrouwt.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op onze website
 2. Via Google Analytics
 • CONTACTFORMULIER

De Steef Trouwt website is voorzien van een contactformulier. In dit formulier vragen we u om:

 • Uw naam,
 • e-mailadres,
 • onderwerp (van het bericht),
 • een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 • GOOGLE ANALYTICS

De Steef Trouwt website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Steef Trouwt werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Steef Trouwt essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Steef Trouwt zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.steeftrouwt.nl.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Steef Trouwt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

Steef Trouwt treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Steef Trouwt.
 • Het personeel van Steef Trouwt gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Steef Trouwt maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Steef Trouwt registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Steef Trouwt met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

Natuurlijk zijn jullie als aanstaand bruidspaar op zoek naar de juiste match voor jullie trouwambtenaar. Je hebt er inmiddels waarschijnlijk al veel over gelezen. Het wordt gemakkelijk over het hoofd gezien maar een goede en persoonlijke trouwspeech kan jullie trouwdag net dat beetje extra glans geven.

Om tot een goede afweging te komen is het belangrijk om te weten welke bruidsparen Steef Trouwt al in het huwelijksbootje heeft zien stappen -en belangrijker nog- wat zij daarvan vonden.

In een persoonlijk verhaal geven de bruidsparen aan hoe ze de voorbereidingen en de trouwceremonie van Steef Trouwt beleefd hebben. Door deze verhalen komen jullie tot een weloverwogen keuze voor jullie trouwambtenaar en kan ook dat punt worden afgevinkt op jullie checklist. Ik wens je veel inspiratie in het lezen van de voorbeelden van bruidsparen die ik mocht trouwen. Zo krijg je een veel beter beeld van wat ik, als trouwambtenaar, voor jullie kan betekenen. Ik hoop dat ik mijn steentje mag bijdragen in het uniek maken van jullie geweldige trouwdag!

Bekijk hoe Steef Trouwt